خرید فایل دانلود - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دانلود گزارش کار اموزی تعمیرات موبایل

<br /> <p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">دانلود شرح گزارش دوره کار اموزی موبایل قابل ویرایش و طبق استاندارد ها و پلان های کار اموزی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold; line-height: 22px;">این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد</span></p> <div>  </div> <p>  <br /> <img class="img" src="http://buyfile.fileforosh.ir/files/product-images/default10.jpg" alt="گزارش کار اموزی تعمیرات موبایل" /></p> <p> <span style="font-size: 13px; line-height: 19px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif;">*گزارش های کارآموزی سایت طبق استاندرد و پلان گزارش کارآموزی تهیه شده است که فقط شما باید نام محل کارآموزی خود را در قسمت های مربوطه بنویسید،</span></p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> <strong>پیشگفتار</strong></p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> اینجانب ..........  پروژه كارآموزی خود را در ، <strong>(نام محل کارآموزی شما)</strong> گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، <strong>(نام محل کارآموزی شما)</strong> به مدت240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین ، <strong>(نام محل کارآموزی شما)</strong>  كمال تشكر رادارم .</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> مقدمه</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;">  میزان رضایت دانشجو از این دوره</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> فصل اول(آشنایی كلی با مكان كارآموزی</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> فصل دوم(ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموزی )</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> تشریح کلی از نحوة کار، وظایف و مسئولیت‌های کارآموزی در محل کارآموزی و ارائه لیستی از عناوین کارهای انجام شده توسط دانشجو</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات(</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> بررسی بلوک‌های داخلی تلفن همراه</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت انسان</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> قطعه شناسی تلفن های همراه</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> مقاومت</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> خازنها</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> نحوه تست :</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> کریستال</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> پردازشگر</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> فلش Flash :</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> IC pre</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> IC Inter Faceاینتر فیس</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> انواع Icاز لحاظ شکل ظاهری</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> Doublexer دوبلکسر :</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> اسیلاتور Ocilator</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> Ic Dsp: صدا دار</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> تقسیم بندی گوشی تلفن همراه:</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;">  اجزای تشکیل دهنده تلفن همراه  شامل:</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> باتری</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;">  انواع باتری ها:</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> توصیه هایی برای نگهداری باتری</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> آنتن</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> مقاومت NTC</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> مراحل عیب یابی در باتری</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> چگونه اطلاعات موبایل را کاملا از بین ببریم؟</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> شوک دادن :</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> شارژمستقیم:</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> قطعی در مدارباتری:</p> <p dir="rtl" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 18px;"> جیلبریک</p> <p>  </p> <p>  </p> <p><strong>   بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . </strong></p> <p> </p><p> <a href="http://buyfile.fileforosh.ir/card.aspx?productid=2657"> <img src="http://fileforosh.ir/Files/uploadCenter/2016-8-10-1-0-49-417_1.png" alt="پرداخت و دانلود" /> </a> </p><p> <a href="http://buyfile.fileforosh.ir/card.aspx?productid=2657"> <br /> </a> </p><p></p>


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 - 10:46 توسط : files
آخرین مطالب :
دانلود گزارش کار اموزی تعمیرات موبایل سه شنبه 5 ارديبهشت 1396
دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی سه شنبه 5 ارديبهشت 1396
دانلود مستقیم پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی سه شنبه 5 ارديبهشت 1396
دانلود اطلاعات سوپر مارکت های کشور سه شنبه 10 اسفند 1395
دانلود پروژه فروشگاه مواد غذایی با پایگاه داده SQL Server دوشنبه 11 بهمن 1395
دانلود تحقیق درباره شبکه های کامپیوتر 10 بهمن 1395
دانلود مستقیم پاورپوینت دولت الکترونیک e goverment 10 بهمن 1395
دانلود پاور پوینت اینترنت اشیا 10 بهمن 1395
دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی دوشنبه 29 آذر 1395
دانلود پاورپوینت فرقه ها در میان ما دوشنبه 29 آذر 1395
دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی 28 آذر 1395
دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر 28 آذر 1395

مطالب تصادفی :
دانلود گزارش کار اموزی تعمیرات موبایل 28 آذر 1395
دانلود مستقیم پاورپوینت دولت الکترونیک e goverment 28 آذر 1395
دانلود مستقیم پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی 28 آذر 1395
دانلود تحقیق درباره شبکه های کامپیوتر 28 آذر 1395
دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر 28 آذر 1395
دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی 28 آذر 1395
دانلود اطلاعات سوپر مارکت های کشور 28 آذر 1395
دانلود پروژه فروشگاه مواد غذایی با پایگاه داده SQL Server 28 آذر 1395
دانلود پاورپوینت گزارشهای مالی 28 آذر 1395
دانلود پاورپوینت فرقه ها در میان ما 28 آذر 1395
دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطی 28 آذر 1395
دانلود پاور پوینت اینترنت اشیا 28 آذر 1395
قدرت گرفته از سرویس فروشگاه ساز شاپتاز